Wat is de invloed van vapen op je longen?

a year ago

Sigarettenrook bevat duizenden chemicaliën (4.000+) waarvan meer dan 70 kankerverwekkend zijn. Maar wat zijn de risico's van vapen?

Vapen wordt gelinkt met popcornlongen, astma en vele andere ademhalingsaandoeningen, maar hoe zit het nu precies in elkaar? Als het om wetenschap gaat, wordt de vergelijking tussen vapen en roken te weinig bestudeert. Dat is een gemiste kans. Daarom vergelijken we de effecten op onze longen van vapen met die van roken om beter te begrijpen wat de risico's nu precies zijn en hoeveel zorgen we ons moeten maken.

Public health Engeland heeft zeer duidelijk in zijn bevindingen staan dat vapen minstens 95 procent minder schadelijk is dan roken. Ze begrijpen dat het bestuderen van de gevaren van alleen vapen slechts de helft van het onderwerp is, omdat vapen in de eerste plaats bestaat als een alternatief op roken. Aangezien er te weinig onderzoeken zijn die van een directe vergelijking uitgaan, moet de beschikbare informatie over vapen worden afgemeten aan de beschikbare informatie over het roken van sigaretten, in plaats van het afzonderlijk te gaan bekijken.

Hoe slecht is vapen precies voor je longen?


Roken van sigaretten veroorzaakt bekende schade aan de longen. Langdurige inademing van brandende tabak kan leiden tot long- en slokdarmkanker en tot verschillende dodelijke longaandoeningen zoals emfyseem, chronische bronchitis en chronische obstructieve longziekte (COPD).

Maar hoe zit het dan met vapen?

Sigarettenrook valt op verschillende manieren de longen aan. Het bevat duizenden chemicaliën (4.000+) waarvan meer dan 70 kankerverwekkend zijn. Het bevat ook fijnstof - fijne stukjes verbrande tabak en papier - die diep in de longen worden afgezet, waar ze in het weefsel kunnen worden begraven. Vaping produceert geen bekende carcinogenen in hoeveelheden die groot genoeg zijn om als echte risico's te worden beschouwd en het bevat geen vaste deeltjes zoals bij sigarettenrook.

In feite zijn de dingen die het gevaarlijkst zijn bij het verbranden van tabak grotendeels afwezig bij vapen. Aangezien er geen verbranding in vapen is, is er geen teer of koolmonoxide - twee andere grote gevaren van roken. Vaping gebruikt warmte van een coil om e-liquid in een inhaleerbare aerosol te veranderen. Het lijkt op rook, maar is dat niet. Dat betekent natuurlijk niet dat vapen geen potentiële risico's voor de longen bevat.

Er is enige bezorgdheid over de ingrediënten in e-vloeistof: propyleenglycol, plantaardige glycerine en smaakstoffen. Er is bestaat nog geen uitsluitsel over de effecten van het dagelijks inhaleren van PG of VG  gedurende een lange periode op menselijke longen, hoewel uitgebreide studies op dieren met betrekking tot PG-inhalatie geen rode vlag wekte. Er is vastgesteld dat PG lichte irritatie van de luchtwegen veroorzaakt,  die op zich niet zorgwekkend is.

Zijn smaken slecht voor je longen?

De smaakstoffen gebruikt in e-liquids zijn een mogelijke bron van gevaar dat nog maar beperkt bestudeerd is. De meeste aroma's zijn een mengsel van vele chemische verbindingen en het is zeer waarschijnlijk dat sommige slechter zijn voor de gezondheid van de longen dan andere. Tot voor kort werden deze smaakstoffen strikt gebruikt in producten die werden gegeten, niet geïnhaleerd. Dus toxicologische studies hebben zich gericht op het aantonen dat de smaakstoffen veilig zijn voor consumptie. Dit is een gebied waar de wetenschap over vapen een inhaalbeweging moet maken.

Een terugkerende kop gaat over diketonen zoals diacetyl die in sommige e-liquids worden aangetroffen. Deze groep aromastoffen wordt verondersteld verantwoordelijk te zijn voor een dodelijke aandoening die popcornlong wordt genoemd. Wanneer deze in grote hoeveelheden wordt ingeademd (zoals in het geval van werknemers in faciliteiten voor het produceren van popcorn). Diketonen zijn niet aanwezig in alle liquids, maar een onderzoek uit 2014 door Dr. Konstantinos Farsalinos concludeerde dat diacetyl en acetylpropionyl "vermijdbare risico's" zijn. Veel fabrikanten herwerkte toen hun liquid formules en elimineerden deze. Anderen begonnen met het publiceren van testen die de niveaus van de diketonen in hun producten aantoonden.

Diketonen zijn ook aanwezig in sigaretten, op zo'n 100 tot 750 keer het niveau van elke liquid. Maar hoewel roken de longen op andere manieren verwoest, wordt het niet geassocieerd met popcornlong. Gezien de veel grotere hoeveelheden diketonen in sigarettenrook, zijn de relatief kleine hoeveelheden in vapes waarschijnlijk geen 'echte' bedreiging. Dat wil niet zeggen dat diketonen veilig zijn voor inhalatie, maar, gezien de hoeveelheden, dat vapen opnieuw een veiligere keuze is dan roken.

Kan vapen longkanker veroorzaken?

Kankers vormen zich wanneer toxines het DNA van een cel beschadigen of muteren. Een tumor kan lokaal blijven of de kanker kan zich verspreiden en zelfs van het ene orgaan naar het andere gaan. Longkanker is een van de meestvoorkomende kankers in Europa en de meest voorkomende bij rokers.

Roken kan ook veel andere soorten kanker veroorzaken, omdat kanker zich niet alleen kan vormen in gebieden die contact hebben met de rook, maar ook met rookbijproducten in de bloedbaan en organen. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kan roken bijna overal in het lichaam kanker veroorzaken.

Carcinogenen worden gevonden in vapors, maar op niveaus die suggereren dat het risico op kanker erg laag is. Volgens een studie uit 2017 in het tijdschrift Tobacco Control is het kankerrisico van vapen gelijk aan het risico van het gebruik van farmaceutische producten zoals nicotinepleisters - minder dan één procent van het kankerrisico van roken.

Andere onderzoekers zijn tot vergelijkbare conclusies gekomen. Een onderzoek uit 2016, gepubliceerd in het tijdschrift Mutation Research, testte e-sigaretdamp en sigarettenrook op hun vermogen om celmutaties in bacteriën te veroorzaken. De rook veroorzaakte mutaties en was ook toxisch voor de bacteriën, terwijl de damp niet mutageen of toxisch was.

Van nicotine zelf - in sigaretten of vapes of andere nicotineproducten - is niet aangetoond dat het kanker veroorzaakt. Langetermijnstudies van nicotinevervangende therapie (NRT) en Zweedse snusgebruikers tonen geen aantoonbaar verband tussen nicotine en kanker.

Het rapport van de Royal College of Physicians 2016 over e-sigaretten zegt dat "robuust bewijsmateriaal over de veiligheid van nicotinegebruik op lange termijn bij mensen uit de 5-jaar durende Lung Health-studie, waarin deelnemers actief werden aangemoedigd om NRT gedurende verschillende maanden te gebruiken en veel NRT blijven consumeren voor een veel langere periode, laat geen verband zien tussen langdurig gebruik van NRT en het optreden van kanker (long-, gastro-intestinale of kanker) of hart- en vaatziekten. "

Aangezien het gevaar van de 4000+ toxische stoffen, die voorkomen uit het verbrandingsproces van roken, grotendeels afwezig bij vapen omdat er geen verbranding is kunnen we stellen dat vapen je longen zonder twijfel ten goede komt. Dat betekent natuurlijk niet dat vapen geen potentiële risico's voor de longen bevat. Naast de aanwezigheid van diketonen en de beperkte kennis over de effecten van propyleenglycol zitten er wel degelijk carcinogenen in je e-sigaret.  Het voordeel is wel dat dit in zo'n kleine hoeveelheden is dat damp niet mutageen of toxisch handelt. We moeten ons bewust zijn van de potentiële risico's maar perspectief is het sleutelwoord.

Comments